Beregn betaling

Her kan du beregne din egenbetaling for en kommunal plads i daginstitution og SFO i Ringsted Kommune. Det forudsættes, at du bor i Ringsted Kommune.

OBS simulering af egenbetaling kan ikke tage højde for beregning af søskendetilskud ved indmeldelse i privat regi.

Vælg herunder takstkategori for de af børnene du ønsker en beregning for. Linjer for børn der ikke skal med i beregningen skal der ikke vælges takstkategori for.
 
Angiv husstandens totale årlige brutto indkomst. Den øvre indkomstgrænse for økonomisk fripladstilskud er 576.800 kr. i 2021. Enlige forsørgere får automatisk et ekstra fradrag i indkomsten på kr. 64.967 årligt. ATP- og AM-bidrag (8%) skal fratrækkes den årlige lønindkomst, således at beregningsgrundlaget er husstandens personlige indkomst.Efter årets afslutning, vil forældrebetalingen sammenligne den oplyste husstandsindkomst med skattedirektoratets årsopgørelse. Indtast antallet af hjemmeboende børn under 18 år ved beregning af økonomisk fripladstilskud.