Velkommen til "Min Pladsanvisning" i Ringsted Kommune

Her kan du søge om plads til dagpleje, aldersintegreret institution samt indskrive i SFO.

Hvis du bor i en anden kommune og har planer om at flytte til Ringsted Kommune, skal du ikke anvende NemID for at skrive dit barn op. Klik i stedet på "Dagtilbud 0-6 år" og skriv barnet op uden at være logget på.

Vi anbefaler, at du læser Ringsted Kommunes visitationsregler under "Information".

Øverst på denne side er der fire faner du kan vælge i mellem. "Min side", "Dagtilbud 0-6 år", "SFO1 og SFO2" og "Hjælp".

Fanen "Min side" er først aktiv når man har logget ind med NemID.

Fanen "Dagtilbud 0-6 år" indeholder en oversigt over dagtilbud for børn mellem 0 til 6 år og mulighed for at opskrive sig til disse. Det er også her du kan søge om tilskud til privat pasning.

Inden du søger, anbefaler vi, at du læser vejledning til tilskud til privat pasning under "Information".

Fanen "SFO1 og SFO2" indeholder en oversigt over kommunens SFO tilbud i området og mulighed for opskrivning.

Fanen "Hjælp" indeholder kontaktoplysninger til kommunen.

Det er ikke nødvendigt at logge på med NemID for at skrive barn op til kommunale tilbud. Hvis du vil søge tilskud til privat pasning, skal du først logge på med NemID.

Vil du udmelde dit barn eller ændre tid, skal du logge ind med NemID og vælge menuen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud" inde under "Min side".

Ønsker du at søge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med NemID og gå på fanen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud".

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsesforhold, bedes den anden forælder prøve med NemID.

Det er kun muligt at logge ind med Nem-Id, når du er registreret som bosiddende i Ringsted Kommune.